• 19. - 22. juni 2024

  - Norges viktigste teknologifestival
  Teknologi

  Teknologi på Agenda

 • 19. - 22. juni 2024

  - Norges viktigste teknologifestival
  Sikkerhet

  Sikkerhet på Agenda

 • 19. - 22. juni 2024

  - Norges viktigste teknologifestival
  Bærekraft

  Bærekraft på Agenda

 • 19. - 22. juni 2024

  - Norges viktigste teknologifestival
  Kompetanse

  Kompetanse på Agenda

 • 19. - 22. juni 2024

  - Norges viktigste teknologifestival
  Megatrender

  Megatrender på Agenda

 • 19. - 22. juni 2024

  - Norges viktigste teknologifestival
  Samfunn

  Samfunn på Agenda

Norges viktigste teknologifestival for alle som vil lære, diskutere, utfordre og oppleve den råeste teknologien. Kongsberg Agenda skal inspirere, engasjere og motivere til endring i grenselandet mellom mennesker og teknologi.

Følg med på sosiale medier

 • Kongsberg Agenda 2023 AKK 04822 Foto Kimm Satvedt copy

Kongsberg Agenda er teknologifestivalen som på en leken, nysgjerrige og utfordrende måte legger premissene for den nasjonale teknologi- og verdiskapingsdebatten. Agenda fyller byrommet i Kongsberg sentrum med hundrevis av gratis arrangementer, debatter, utstillinger, samtaler, foredrag, stands og aktiviteter. Felles for alle disse er hvordan smart og bærekraftig bruk av teknologi i alle bransjer, kan bidra til å løse samfunnets problemstillinger. På Kongsberg Agenda kan du gjennom å oppleve og teste teknologi, dele kunnskap, diskutere, leke og lære – være med å sette premissene for den nasjonale teknologiutviklingen i en samfunnsmessig kontekst.